MainMenu

x

Da
Ne

Obaveštavamo Vas, da će se podaci Vašeg maloletnog deteta obrađivati radi učešća u nagradnom konkursu "Čik prestani da dizajniraš" radi evidencije svih učesnika. Podaci svih učesnika se prikupljaju samo i isključivo u svrhu učešća u nagradnom konkursu. U slučaju da maloletni učesnik osvoji nagradu istu može preuzeti u skladu sa Pravilima nagradnog konkursa, samo i isključivo u pratnji roditelja/staratelja, kojom prilikom će roditelj/staratelj dati pisanu saglasnost za obradu podataka.

slažem se